ZZP’ers

Zzp’ers voorzien hun opdrachtgevers in hun behoefte aan flexibiliteit en specifieke expertise. Maar het zzp-schap biedt ook flexibiliteit voor de zzp’er zelf. Eigen baas kunnen zijn en interessant werk uit kunnen kiezen is daar één factor van. Het zzp-schap kan mensen daarnaast voorzien in flexibiliteit wat betreft werktijden en werkplek, en daarmee in het combineren van arbeid en zorg.

Enkele trends:

  • De zzp’er is een rasoptimist. Afwezigheid door ziekte is alleen denkbaar als het zeer ernstig is;
  • Veel zzp’ers vinden het afsluiten van een verzekering te duur. Minder dan de helft verzekerd zich voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid;
  • Veel zzp'ers zijn zich er niet van bewust dat hun particuliere verzekeringen niet meer volstaan;
  • Veel zzp'ers stellen financiële regelingen uit: ze hebben er geen tijd en geld voor (over);
  • Op de agrarische sector na, heeft bijna 80% van de ZZP’ers een wettelijke- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Kies in het menu uw beroepssector en bekijk welke premie u ongeveer gaat betalen.

Webdesign door Let's build IT