Inkomen opvangen (InkomstenOpvangPolis)

Arbeidsongeschikt? Met de InkomstenOpvangPolis verzekert u zich voor een uitkering op maat die u zelf kunt samenstellen. Alleen een tijdelijke uitkering? Of tot maximaal uw 65e verjaardag? Een lange eigen risicotermijn? Een korte? Alles kan, tot maximaal € 3.500,- per maand. En, als u dat wilt, ook de mogelijkheid tot een éénmalige, belastingvrije slotbetaling van maar liefst 5 keer de jaaruitkering! Van de ene op de andere dag arbeidsongeschikt raken, terwijl de Nederlandse sociale zekerheid inmiddels al bijna helemaal afgebrokkeld is. Dat is een heel slecht vooruitzicht. Dan rest u, als u niet verzekerd bent tenminste, een in alle opzichten sombere toekomst.

En heeft u een eigen zaak?
Dan is in dat geval uw toekomst zo mogelijk nog somberder. Is er voor werknemers in loondienst nog een basisvoorziening, voor zelfstandigen is er helemaal niets meer geregeld. En uw vaste lasten? Die blijven wel gewoon 100% doorlopen. Niet alleen lichamelijk, ook financieel zijn op zo'n moment de gevolgen voor de toekomst nauwelijks te overzien! Met de InkomstenOpvangPolis kan dit alles gelukkig worden opgevangen. De InkomstenOpvangPolis kent al voor een lage premie een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De (tijdelijke) uitkeringsduur bedraagt van 2 tot maximaal 7 jaar of zelfs tot uw 65e verjaardag. De polis is niet alleen geschikt voor alle (startende) ondernemers en freelancers, ook werknemers in loondienst kunnen er hun voordeel mee doen.

Webdesign door Let's build IT